Disclaimer

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de aandacht die aan het beheer van deze site wordt besteed, kan het voorkomen dat de informatie onvolledigheden of onjuistheden bevat.

LoopgroepGieten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies op deze website, noch voor eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of eventuele gelinkte websites van derden. Dit geldt tevens voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.
Mocht je een onvolkomenheid op deze website ontdekken, dan kun je dit doorgeven aan de redactie van deze website.

 

Wijzigingen
LoopgroepGieten behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan (de informatie op) deze website.

 

Rechten
Je kunt als gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt.

 

Wijziging van de voorwaarden
LoopgroepGieten behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website van kracht zijn.